SriChinmoy.org
en More about Sri Chinmoy
x

Biografija

Sri Chinmoy

Rođen kao Činmoj Kumar Goš 1931. godine u seocetu Šakpura u Istočnom Bengalu (danas Bangladeš), Šri Činmoj je bio najmladje od sedmoro dece. Posle smrti oba roditelja, 12-o godišnji Činmoj je 1944.godine stupio u Šri Aurobindov Ašram, duhovnu zajednicu u blizini Pondičerija u Istočnoj Indiji. Tu je proveo idućih 20 godina obavljajući duhovnu praksu u koju je spadala svakodnevna višečasovna meditacija, atletika, pisanje poezije, eseja i duhovnih pesama.

Još kao mladi tinejdžer, Činmoj je doživeo niz dubokih unutrasnjih iskustava i u godinama koje su sledile dostigao veoma visoke nivoe meditacije. 1964. godine se preselio u Njujork da bi svoje unutrašnje blago podelio sa iskrenim duhovnim tragaocima na Zapadu.

Šri Činmoj smarta težnju - neprestanu žudnju srca za stalno višom i dubljom stvarnošću – duhovnom silom koja stoji u osnovi svih velikih pomaka u religiji, kulturi, sportovima i nauci. Ako živi u srcu i neprekidno teži da prevaziđe sebe, čovek može da na površinu iznese ono najbolje iz sebe i da nađe put ka istinskoj zadovoljnosti. Po njegovim rečima::

"Naš cilj ja da idemo od svetlog preko svetlijeg do najsvetlijeg, od visokog preko višljeg do najvišljeg. Pa čak i u najvišljem, našem napretku nema kraja, jer je sam Bog unutar svakog od nas, a Bog u svakom trenutku prevazilazi svoju sopstvenu Stvarnost."

Danas, Šri Činmoj služi kao duhovni vodič svojim učenicima u preko 60 zemalja širom sveta i ohrabruje uravnotežen način životna koji spaja unutrašnju disciplinu molitve i meditacije zajedno sa dinamizmom savremenog života.

Život ri Činmoja je izraz bezgranične kreativnosti. On je neverovatno plodan stvaralac u oblasti muzike, poezije, slikarstva, književnosti i sporta. U svim tim oblastima njegovi doprinosi su izuzetni i dalekosežni.

On redovno putuje po svetu da bi držao besplatne koncerte, predavanja i meditacije za javnost, da bi se susreo sa svojim učenicima, a takođe i da bi se susretao i razgovarao o duhovnosti sa državnicima i istaknutim ljudima širom sveta. Šri Činmoj ne naplaćuje svoje duhovno vođstvo, koncerte, predavanja i meditacije.