SriChinmoy.org
en More about Sri Chinmoy
x

Majka TerezaČetvrti sastanak Šri Činmoja i Majke Tereze
3. jun 1997. Bronks, Njujork


Majka Tereza Šri Činmoju

"Jako sam zadovoljna svim dobrim delima koje činiš za sveski mir i za ljude u tako mnogo zemalja. Dao Bog da nastavimo zajedno i da sve delimo u slavu Božiju i za dobro čoveka."
1. octobar 1994.
Sastanak u Misiji milosrđa pri crkvi San Gregorio u Rimu


"“Sve što činiš činiš za Boga. Kako divno! Hvala Bogu! Bog sve čini za nas oboje. Moli se za mene.”
17. oktobar 1995.
Telefonski razgovor


"Neka nastavimo da zajedno radimo Božiji Posao. Kako su divna sva tvoja dela za svetski mir i za čitavo čovečanstvo!”
13. april 1996.
Telefonski razgovor


“Opet sam pročitala tvoju knjigu o meni, stranu po stranu. Veoma sam uživala u njoj!

“Moraš da se moliš za mene svakog dana. Moraš takođe da se moliš i za moje ljude – sirote ljude i ljude koji umiru. Moraš da se moliš za njih.”

“Sad slušaj! Hoću da otvorim Misiju milosrđa u Kini. Hoću da pođeš sa mnom.”
27. jun 1997.
Razgovor,
Majka Tereza je telefonirala Šri Činmoju ujutru, na polasku iz Bronksa u Kalkutu.


"Hvala ti za sve što predstavljaš Bogu, za divna dela koja si učinio u slavu Božiju i za dobro duša. Spominjem te u mojim molitvama i računam na stalnu podršku tvojih molitvi i žrtvi, kako bismo mogli da obavimo Božiji posao sa velikom ljubavlju radi uvećanja Njegove slave.”
27. jun 1997

Pismo od Majke Tereze napisano u Bronksu u Njujorku, popodne, pre njenog odlaska u Kalkutu. Susrela se sa Šri Činmojem u njenoj Misiji milosrđa u Bronksu po četvrti put 3. juna, a peti i poslednji put 17. juna.


"Sve što činiš za svet je u slavu Božiju i za dobro ljudi! Moli se za mene, kao što se ja molim za tebe i tvoje brojne projekte za svetski mir. Tvoja dela ljubavi su molitvena dela, a molitvena dela su Božija dela”.
27. avgust 1997.
Poslednji telefonski razgovor između Majke Tereze i Šri Činmoja na dan njihovog zajedničkog rođendana.Šri Činmoj i Majka Terezya sa Bakljom mira u Rimu
1. oktobar 1994


Šri Šinmoj Majci Terezi:

"Sestra nežnosti,
Majka Samilosti"

Sestro nežnosti, Majko Samilosti, Božanska Terezo,
Svakog dana Božji Osmeh, Radost i Ponos sa tvojom dušom obeduju.
Majko, bujice suza tvoje Kalkute
I njeno krvareće srce ti si.
Tebi se čitav svet klanja i klanja, izdaleka i izbliza.
Tvoj život je miris cveta sna o svetskom miru.
Tvoj dah je dah koji gradi kulu Božijeg Zadovoljstva.


“Majka Tereza:
Ptica nebeska iz Kalkute
Mesec koji plovi nebom Indije
Nebo jecaja sveta
Zemljin razdirući gubitak
Nebeski plešući dobitak
Hristovo procvalo obećanje
Žetva Ponosa Majke Marije”


“Braćo i sestre iz čitavog sveta,
Zar smo toliko slepi da ne možemo da vidimo
Božiji sopstveni Potpis
Na čelu Majke Tereze?”


“Majko,
Biti u tvom blagoslovenom prisustvu
Znači udisati
Dah žive samilosti”


“Majko,
Samo jedan tvoj šapat
Preobrazio je hiljade nevernika
I sumnjala.”


“Ako bilo kom umirućem patniku na Zemlji
Treba neko da plače za njim
Sa njim i u njemu
On bez greške može da vidi
Svegrleće ruke Majke Tereze
Kako mu se primiču
Brže od najbržeg.”


“Majka Tereza čini mnoge, mnoge stvari
Za dobro ovog sveta
Ali kad odnese
Neizrecive patnje
Nevoljenih
Bujicom suza svog srca -
To je daleko najbolje od svega.”


“Kad Majka Tereza priđe
Zlosrećnim patnicima,
Šta ona kaže?
'Ne brini, dete moje, Bog dolazi.'
Zaista, u tebi vidim živo prisustvo
Samog Isusa Hrista.”


“Majka Tereza je
Sanjar o sreći
U srcu
Patećeg, zarobljenog Čovečanstva.”


“Majko Terezo, Majko, Majko, Majko::
Cvet-Srce Čovečanstva,
Miris-Dušo Božanstva.”