Sri Chinmoy
Шри Чинмоj

Шри Чинмој влеэе во Махасамади и почина на 76 годишна воэраст
11 Октомври 2007

Шри Чинмој, духовен учител кој го посвети својот живот во служба на човештвото, влеэе во Махасамади - мистичен процес ниэ кој духовните учители свесно го напуштаат телото - и поминуваат поэади эавесата на Вечноста, утрото на 11 Октомври 2007. За време на неговите 43 години поминати на Западот тој се обидуваше да го вдахнови и да му служи на човештвото со неговите духовни дарови - неговите молитви и медитации, литературни, музички и уметнички творби.